пятница, 12 января 2018 г.

Професійне портфоліо педагога як засіб впровадження технологій ефективного навчання

Методичні рекомендації педагогічним працівникам
щодо створення портфоліо

Головне призначення портфоліо педагога - продемонструвати рівень підготовленості  і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності,  найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції та педагогічної майстерності.

Структура портфоліо педагога:

воскресенье, 10 декабря 2017 г.

Нормативно-правова документація

Вислови про педагога

Справжній педаог не повідомляє істину, а вчить її шукати — Ф. Дистервег

У руках педагога найбільша з усіх цінностей світу —  Людина. Ми творимо Людину, як скульптор свою статую з безформенного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого — В.О. Сухомлинський

четверг, 7 декабря 2017 г.

ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ УРОКУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мета уроку — основа ефективної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, що визначає характер їх взаємодії. Вона реалізується у спільній діяльності всіх учасників освітнього процесу.

Мета уроку не виникає стихійно, а узгоджується із цільовими установками, визначеними до стандартів освіти, враховує особливості учнівського колективу та відображає можливості педагога.

суббота, 25 ноября 2017 г.

Пам’ятки педагога

Щоденні правила ефективної педагогіки № 1

  • Я не джерело знань на уроці — я організатор уроку й помічник дітей.
  • Дитина повинна знати, навіщо їй це, тобто мету заняття обов’язково формулюйте на уроці разом із учнями, вона має цікавити дітей.
  • Позбавтеся у своєму лексиконі слів: «помилкова відповідь»; «неправильно». Замість цього постійно звертайтеся до всіх: «Пропоную обговорити…», «А як ви вважаєте?..», «Я вважаю, що… але, можливо, я помиляюся…».

понедельник, 12 июня 2017 г.

Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. 

понедельник, 22 мая 2017 г.

20 способів підвищення ефективності навчання учнів, які можна вільно інтегрувати в навчально-виховний процес20 способів підвищення ефективності навчання учнів, які можна вільно інтегрувати в навчально-виховний процес

1. Починайте заняття швидко і викладайте заздалегідь спланований матеріал.
2. Ставтесь до учнів з повагою і турботою.
3. Наголошуйте на значенні / важливості інформації, яку ви вивчаєте. 

4. Надавайте необхідні чіткі та зрозумілі роз’яснення. Заручіться увагою та повагою учнів. Практикуйте ефективне управління на уроці.