среда, 27 января 2016 г.

Участь у І етапі курсів підвищення кваліфікації для методистів ПТНЗ

Підготовка нового покоління педагогічних працівників системи професійної освіти, які мають не лише високий рівень професійно-педагогічної компетентності, але й ідентифікуються з цінностями й нормами професійної діяльності, зорієнтованими на творчу реалізацію та постійне самовдосконалення, є актуальною проблемою сьогодення.
Ми повинні працювати над формуванням нової моделі випускника: лідера, освіченої, конкурентноспроможної особистості. А цього можна досягти тільки за наявності у закладах освіти висококласних спеціалістів, які постійно вдосконалюють свою майстерність, мобільно реагуючи на зміни, що відбуваються в освітньому просторі.