понедельник, 3 апреля 2017 г.

Педагог. Новатор. Романтик. З досвіду педагогічної діяльності Миколи Палтишева

Блаженний день, коли зробив ти вибір
Служінню дітям присвятить себе:
Нагодувати їх духовним хлібом,
Зерно в душі посіяти святе.
Хто сіє і хто жне-радіти будуть разом,
Але без сіячів не буде зовсім жнив.
І вивчена з дітьми одна біблійна фраза
У їх житті багато зробить див.
 Виступ на методичній годині НМЦ ПТО в Чернігівській області:
На базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту за ініціативи директора Зеленського В’ячеслава Григоровича та за підтримки Навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області 24 березня 2017 року відбулась Регіональна науково-педагогічна інтернет-конференція «Педагог. Новатор. Романтик. З досвіду педагогічної діяльності Миколи Палтишева», яка присвячена проблемі підвищення якості навчання та виховання учнів.

У роботі конференції в режимі скайп -звязку взяв участь особисто видатний український педагог-новатор, народний учитель СРСР, кандидат педагогічних наук, доцент, Лауреат всіх вищих педагогічних премій, Top-учитель України 2008 року, нагороджений Почесною відзнакою Президента України «Срібний хрест», Почесний Доктор НАПН України МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ПАЛТИШЕВ, 

а також педагоги Чернігівського національного педагогічного університету, шкіл та ПТНЗ м. Чернігова.

Народився у 1946 році у місці Ленінграді, але все життя провів на  Одещині. Закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова, за фахом – інженер-теплофізик, та Одеський педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського за фахом – вчитель математики. Протягом 30 років працював вчителем фізики, математики, та електротехніки у профессійно-технічному училищі №1 м. Одеси.
Кожного разу його учні становилися переможцями Республіканських олімпіад з фізики, кабінет фізики, який він постійно удосконавлював, завжди займав перше місце у системі профтехосвіти СРСР.
У 1982 році він розробив свою авторську систему навчання під назвою «Поетапня система навчання», яку визнала Академія педагогічних наук СРСР, та запропонувала використовувати ії у всіх навчальних закладах, розробив поняття Педагогічної гармонії, стану уроку, ввів урочно-тематичну систему навчання, та дидактичну одиницю «Навчальна тема».
В Україні всього 4 педагоги відмічені званням народного, Микола Миколайович отримав його в 41 рік.
Його „урочно-тематична залікова система” – це організаційно-методична система навчання учнів, яка розглядає навчальний процес, що складається з декількох взаємопов’язаних етапів.

Палтишев М.М. створив таку технологію навчання, за якої учні від ліквідації прогалин у знаннях (це перший етап) переходять до ознайомлення з прийомами навчальної діяльності, і потім – до самостійного навчання, підготовці до випускних іспитів. Переважають на першому етапі навчання репродуктивні методи.
Другий етап присвячений засвоєнню учнями загально-навчальних прийомів діяльності. З цією метою здійснюється певна корекція змісту навчання, добираються певні методи. Перевага надається творчим, хоча й репродуктивні методи займають своє місце, призначене саме для їх використання.
Під час завершення другого етапу навчання, коли учні знають „ази” предмету, володіють прийомами загально-навчальної діяльності, слід уводити третій етап, в основі якого лежить урочно-тематична залікова система навчання. На цьому етапі значна увага приділяється самостійності роботи з поурочним і тематичним контролем. Увесь навчальний матеріал розподіляється на певні смислові блоки, за засвоєнням яких здійснюється ретельний контроль.
І, нарешті, наступає заключний етап навчання, на якому учні самостійно, під керівництвом учителя, готуються до випускних іспитів.
Кожний етап навчання послідовний, має свою тривалість і на кожному з них досягається прогнозований результат. Завдяки такій системі навчання кожний учень засвоює необхідний мінімум знань і виходить на рівень самостійного засвоєння знань.
На базі досвіду Миколи Миколайович була відкрита Всесоюзна та Республиканська школи передового досвіду, яку відвідало близько 30000 вчителів. Кожного року він проводив по 300 відкритих уроків, та зі своїми лекцїями побував у всіх союзних республіках СРСР, у 15 місцях України та у Франції, Японії, Німеччині, Монголії, на Кубі та у В’єтнамі. Навіть виступав на Асамблеї ЮНЕСКО з питань профтехосвіти у Парижі.
З 2010 року Микола Миколайович не працює. За роки роботи надрукував близько 300 науково-методичних праць, серед яких 11 книжок для вчителя та підручник з фізики для учнів ПТУ.
У своєму виступі М.М. Палтишев говорив про нові поняття в педагогіці – педагогічна гармонія і принципи її створення; прикладами своєї діяльності акцентує увагу колег на тому, що треба розрізняти оцінку і цінування роботи дітей. Зараз вчителю необхідно звертати увагу, перш за все, на досягнення, на успіх учня, а не на його помилки. Саме такій позиції підпорядкована вся його діяльність, його милування успіхами своїх вихованців, його поетапна система навчання.
Коли Микола Миколайович після закінчення Одеського технологічного інституту почав працювати в 1971 році викладачем фізики в Одеському середньому профтехучилищі № 1, то побачив, що учням важко дається цей предмет. Пояснювалось це, перш за все тим, що до училища вступали випускники шкіл, не особливо збагачені знаннями, з невеликим їх багажем. Аналізуючи ситуацію, Палтишев звернув увагу на те, що в підручниках фізики не чітко сформульований основний і другорядний матеріал. Тоді він визначив основні 17 формул, які учні мають добре знати після школи. Їх діти освоїли за 4-6 уроків. А раз з’явилась база знань, то легше стало працювати і з іншим матеріалом.
Пізніше він почав знайомити учнів не стільки з предметними знаннями, скільки з філософією з приводу впровадження цих знань в життя. Починав вивчати «теорію коливань» і в класі чути шелест листя, звучить музика Бетховена, монолог Гамлета, вірші Пастернака. Діти вражені, що проблемам фізики присвячено стільки поетичних рядків. Такі уроки є моментом самовдосконалення, реалізації учителя, демонстрації його всебічних знань. Ось тоді і зароджується повага до вчителя. Виходить він багато знає, виходить він цікавий. На заняттях М.М. Палтишев використовує музику, поезію, демонструє слайди картин видатних художників, завдяки чому у класі створюється певний емоційний клімат. Наприклад, після першого уроку «Світло душі моєї» (розділ «Оптика») вчитель пропонує учням поставити на мобільні телефони музику своєї душі.
Микола Миколайович зазначає: «Мої учні знають, що фізика – це легко, це розв’язування задач, це розуміння оточуючого світу, це твоя філософія, це твій стан, це твоє розуміння, чому гроза, чому блискавка, чому увесь клас засинає  у мене на уроці. Дивишся у вікно – а там хмари і починаєш говорити про заряди, що земля заряджена одним знаком, а хмари другим знаком, а у людини заряд нуль, одна частинка людини заряджена як хмари, інша як земля, утворюється магнітне поле, судини звужуються і людина засинає. Ми починаємо розуміти, чому світ такий, а не інший».
Філософія життя – це моя позиція в житті. Сьогодні коли ми говоримо про сучасного вчителя, який не лише володіє науковими знаннями на високому рівні, а й уміє імпровізувати на уроці залежно від класу. В одній із своїх книг Палтишев писав про поняття «Стан уроку». Я йду на складний урок – і ввожу себе в цей стан, заходжу до класу і ввожу дітей в цей стан також, використовую певні методи. Я йду на легкий урок і розумію, що можна сміятись і жартувати. Якщо я йду на урок, де має бути зроблено математичний висновок – я налаштовую учнів на цей висновок.
Можливо, більшу частину уваги варто приділяти вступним урокам. Я не знаю, чи уявляєте ви собі таке: на одному уроці я показую «оптику», а в цей час звучить «Лунна соната» і звучать вірші Л. Мартинова. І повірте, я 30 років пропрацював в профтехосвіті, і ніхто з учнів не шолохнеться, це їх музика. І складність проведення такого уроку лише у технічному забезпеченні. У вступних уроках головне – знайти ідею, не просто показати, що будемо вивчати, а зацікавити  і вести за собою.  
Близькими стають думки Миколи Миколайовича про те, що діти приходять до нас не тільки за знаннями, а й за можливістю спілкуватися. «Кожний урок повинен приносити радість кожному учню, радість від отриманих знань, від спілкування з тобою, вчителем, від того, що він бачить, що він не забутий». Зацікавлюють думки про самовдосконалення вчителя, самоосвіту впродовж усього життя.
«Не шкодуйте добрих слів для своїх учнів», - говорить Микола Миколайович. Кожна дитина сподівається почути добре слово від вчителя. І саме від учителя залежить: чи буде життя учня наповнене в навчальному закладі романтикою чи сірими буднями.
Педагог наголошує на важливості поєднання знань і компетентнісного підходу в навчально-виховному процесу Для досягнення успіху на уроці варто акцентувати увагу на такі компоненти:
- створити умови …;
- сприяти …;
- пробудити інтерес …;
- надати можливість …;
- зацікавити, заохотити …;
- забезпечити можливість …;
- стимулювати …,
можна відмітити, що режисура його уроків, вся поетапна система навчання, правила научительства, багаторазовість повторення, опитувальні листи, листи самоконтролю, критерії оцінювання якраз направлені на досягнення цього.
Самі уроки стають витворами мистецтва. Все це заради розвитку особистості дитини, розвитку його духовних якостей, заради гармонізації знань про людину, заради виходу на новий рівень розвитку.
Недаремно Палтишев закінчував уроки фізики в 11 класі піснею, яку виконував Олександр Малінін «Храни тебя, сынок». Для багатьох своїх учнів М. М. Палтишев став Учителем на все життя.
Гармонія у взаємовідносинах між учителем та учнями настане лише тоді, коли вони побачать, що вам цікаво з ними спілкуватись, що ви хочете з ними дружити. Педагогу доведеться робити все, щоб ця єдність відбулась, шукати тисячу психологічних підходів. Коли буде гармонія учень зрозуміє та засвоїть навчальну програму.
Хто ж він: «Музикознавець?», «Літературознавець?» «Поет?», «Психолог?» «Філолог? Філософ? Чи, все ж таки, фізик? Безперечно, Людина. Щиро заздрю таланту, даному Богом. Палітрі художника бракує тих пастельних барв, що схарактеризували б унікальну і неповторну особистість великого педагога. Заздрю учням, що мають справу з педагогом з тонким світовідчуттям. Шкода, в реальності буденність зазвичай таких людей нівелює. Залишаються найсильніші і одержимі. Залишається Палтишев!».
Якщо до Миколи Миколайовича для спілкування приїжджають представники, наприклад, такої країни, як Норвегія (та різних інщих країн), то ми тим більше повинні пишатися, що поруч з нами живе така яскрава творча особистість, яка теж має концепцію освіти майбутнього, яку доцільно знати не тільки спеціалістам, але й широкому колу зацікавлених, розповсюдження думок М. М. Палтишева, зокрема, його книжок, на користь загальній справі освіти.    
Наша конференція показала, що Миколі Миколайовичу Палтишеву притаманні чарівність, ерудиція, досконале володіння словом, вільне спілкуванні з багаточисельною аудиторією. Він не тільки Майстер слова, він Майстер складання цікавих ситуацій при спілкуванні, Майстер складання настрою при своїх уроках, бесідах, лекціях. На конференції педагог подарував нам хвилини педагогічного щастя.
Маю зізнатись, я особисто, досі під враженням від знайомства з таким талановитим, геніальним і водночас простим педагогом як Микола Миколайович Палтишев.
Слід зосередити увагу на те, що останні роки його називають Легендою педагогіки, та живе ця Легенда педагогіки в нас на сучасній Україні!Комментариев нет:

Отправить комментарий