вторник, 16 мая 2017 г.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДО УРОКУ

При підготовці до уроку, майстру виробничого навчання необхідно:
-         проаналізувати результати попереднього заняття, на основі якого уточнюється зміст, тема і мета наступного уроку.

Тема визначає загальну назву тієї частини навчального матеріалу, який буде вивчатися на уроці («що вивчається»), а мета – «для чого вивчається», «чого необхідно досягти»;
-         визначити дидактичну мету уроку;
-         визначити тип, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу.

Розподіл часу залежить від періоду навчання, від місця даного уроку в
темі програми.
Так, при вивченні «операційних» тем складовою структурною частиною уроків, як правило, є спеціальні тренувальні вправи в опрацюванні та закріпленні трудових операцій і  прийомів. При проведенні уроків, де основою є виконання навчально-виробничих робіт комплексного характеру, цей структурний елемент, як правило, відсутній.
Обов’язкові структурні елементи уроку виробничого навчання – організаційна частина, вступний інструктаж, поточний інструктаж (самостійна робота учнів) заключний інструктаж.
В процесі розподілу урочного часу по структурним елементам необхідно враховувати реальні умови вивчення навчального матеріалу. В ряді випадків при вивченні трудових операцій доцільно вступне інструктування поєднувати із тренувальними вправам учнів;
-         вивчити науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;
-         намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;
-         підготувати матеріально-технічне забезпечення уроку: заготовки, матеріали, інструменти, пристосування та перевірити справність обладнання, якість матеріалів та заготовок;
-         підготувати дидактичне забезпечення уроку;
-         підібрати форми, методи і прийоми проведення структурних елементів уроку, які трудові прийоми, в якій послідовності продемонструвати; які, коли і як використати наочні та технічні засоби навчання; як організувати самостійну роботу учнів; на які моменти звернути особливу увагу в процесі поточного інструктування; як проконтролювати якість учнівської роботи;
-         визначити міжпредметні (внутрішньопредметні) зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці;
-         визначити типові помилки, яких допускається учні під час вправ, намітити засоби їх попередження;
-         приготуватися до показу на уроці нових операцій і прийомів трудової діяльності;
-         спланувати методику та форму контролю якості З, У, Н учнів на уроці;
-         визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;

-         скласти план уроку – робочого документу його проведення.

Комментариев нет:

Отправить комментарий