четверг, 7 декабря 2017 г.

ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ УРОКУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мета уроку — основа ефективної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, що визначає характер їх взаємодії. Вона реалізується у спільній діяльності всіх учасників освітнього процесу.

Мета уроку не виникає стихійно, а узгоджується із цільовими установками, визначеними до стандартів освіти, враховує особливості учнівського колективу та відображає можливості педагога.

У меті уроку формулюється ключовий результат, до якого повинні прагнути учасники освітнього процесу, і, якщо вона визначена нечітко чи майстер в/н погано уявляє собі шляхи та способи її досягнення, ефективності уроку важко досягти.
Навчальнаякі професійні знання, уміння, навички формуються, закріплюються і розвиваються;
-         формування умінь, навичок …
-         закріплення умінь, навичок …
-         відпрацювання прийомів …
-         вдосконалення прийомів …
-         формування навичок …
-         планування навчальної діяльності …
-         формування уміння здійснювати контроль (самоконтроль)…

Розвиваюча – які операції і прийоми розумової та практичної діяльності учнів розвиваються;
         розвиток умінь аналізувати, співставляти …
           розвиток ергономічних (рухових, зорових …) сфер у процесі                       виконання  вправ
           формування прийомів мислення (аналіз – порівняння – узагальнення – висновок) …
           раціонального мислення...
           розвиток пізнавальної активності та самостійності;
           розвиток уваги, спостережливості;
           розвиток критичного, аналітичного та логічного мислень;
           формування вмінь та навичок до контролю та планування своєї діяльності;
           формування механізмів мислення (технічного, системного, раціонального, творчого).


Виховна – які якості особистості робітника-професіонала формуються і розвиваються.
         формування стійких якостей особистості робітника професіонала (моральних, комунікативних);
           розвиток волі, наполегливості, сумлінності, відповідальності;
           закріплення навичок поведінки в нестандартних ситуаціях;
           виховання економічного використання матеріалів;
           формування культури виробничої діяльності;
           формування комунікативних навичок при роботі в колективі, парі, малій групі;
           виховання дисциплінованності, сумлінності, відповідальності за результати праці;
           формування ініціативності;
           формування почуття поваги до своїх товаришів;
            формування навичок співробітництва в колективі

                                                                             

Комментариев нет:

Отправить комментарий