вторник, 22 сентября 2015 г.

Про проведення проміжних та державних кваліфікаційних атестацій в ПТНЗ області у 2015/2016 навчальному році.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
наказ
15  вересня
2015 року
    м. Чернігів                               №
263
        

Про проведення проміжних та державних
кваліфікаційних атестацій в ПТНЗ області
 у 2015/2016 навчальному році.
На виконання ст. 26 Закону України «Про професійно-технічну освіту»,        п. 22, 23 Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135, Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та в зв’язку із закінченням відповідно певного проміжного та повного ступеня навчання, виконанням робочих навчальних планів і програм учнями, слухачами

НАКАЗУЮ:

1. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:
1.1. Провести проміжні та державні кваліфікаційні атестації у терміни, встановлені робочими навчальними планами.
1.2. Для проведення проміжних та державних кваліфікаційних атестацій в навчальному закладі створити державну кваліфікаційну комісію або декілька державних кваліфікаційних комісій в залежності від переліку професій, спеціальностей за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів, молодших спеціалістів. Скласти графіки проведення проміжних та державних кваліфікаційних атестацій і один примірник направити до сектору професійно-технічної освіти Управління.
1.3.  Склад державних кваліфікаційних комісій (в тому числі зміни до нього) затвердити своїм наказом та погодити з Управлінням освіти і науки облдержадміністрації.
1.4.  Проміжні та державні кваліфікаційні атестації щодо присвоєння певного освітньо-кваліфікаційного рівня учням, слухачам, які здобувають професійно-технічну освіту в навчальних закладах провести відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.
1.5.  Організувати постійний контроль за процесом підготовки до проміжних та державних кваліфікаційних атестацій. Забезпечити консультування учнів, слухачів в ході підготовки до державного кваліфікаційного екзамена (кваліфікаційного екзамена) або захисту дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює та належний рівень проведення кваліфікаційних пробних робіт.
1.6. Провести збори учнів, слухачів відповідних груп та інструктивно-методичні наради педагогічних працівників щодо підготовки  до проміжних  та державних кваліфікаційних атестацій. Забезпечити їх проведення на високому організаційному і методичному рівнях в діловому, урочистому оточенні.
1.7.  З’ясувати готовність підприємств (установ, організацій) щодо прийому та працевлаштування випускників за здобутою професією та провести передачу випускників роботодавцям згідно з Порядком працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784.
1.8. Проаналізувати стан працевлаштування і закріплення випускників на виробництві згідно з укладеними договорами для врахування при наданні пропозицій до плану державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.
2. Працівникам сектору професійно-технічної освіти та                         Навчально-методичного центру ПТО в Чернігівській області (Галкіна Н.Г., Бесєдіна А.М., Зінченко В.П., Макієнко В.Г., Медведєва О.І.,       Могильницький М.В., Науменко М.П., Горонович О.В., Кривопиша Ф.П., Пронько В.С.) постійно надавати методичну  допомогу ПТНЗ з підготовки та проведення проміжних та державних кваліфікаційних атестацій.
3. Головному спеціалісту Галкіній Н.Г. скласти графік контролю за станом підготовки і проведення державних кваліфікаційних атестацій в ПТНЗ області та організувати його виконання.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу професійно-технічної освіти Глузда В.Т.


Начальник Управління                                                                   І.С. Вдовенко


ПОГОДЖЕНО:
                                                                   
Начальник відділу

професійно-технічної освіти                                                        В.Т. Глузд

Комментариев нет:

Отправить комментарий