среда, 18 января 2017 г.

Портфоліо педагогічного працівника

За ініціативи методиста ліцею Шихуцької Н.М., з метою стимулювання створення атестаційного портфоліо педагога було проведено заняття з педагогічними працівниками, що атестуються в поточному навчальному році.


        Сучасному педагогу необхідно бути не лише професійно компетентним і творчо активним, але і конкурентоспроможним, здатним гідно позиціювати себе серед колег.

Професійний розвиток педагогічного працівника ПТНЗ - тривалий процес, метою якого є розвиток людини як особистості, як фахівця і майстра. Будь-які перетворення, які відбуваються в закладі знаходяться в прямій залежності від особистісних якостей педагогів, рівня їхньої професійно-педагогічної компетентності, а також рівня розвитку їх мотиваційно-ціннісної орієнтації на свою професію.

Створення портфоліо допоможе педагогу грамотно проаналізувати свою діяльність, вибрати напрямок подальшого зростання, спланувати роботу по самоосвіті, узагальнити передовий педагогічний досвід та підготувати його до трансляції.
У перекладі з італійської "портфоліо" – це "тека з документами" це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога і уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо педагога показує рівень його підготовленості і рівень активності в навчальних та позанавчальних видах його діяльності.

Мета створення портфоліо - оцінювання роботи педагога за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого та професійного зростання, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки).
Основні вимоги до оформлення портфоліо та принцип роботи включають у себе:
-  системність і регулятивність самомоніторингу;
-  достовірність;
-  об’єктивність;
-  націленість автора на самовдосконалення;
-  структуризацію матеріалів, логічність усіх письмових пояснень;
-  акуратність і естетичність оформлення представлених матеріалів;
-  наочність результатів роботи;
-  технологічність.
   Під час підготовки портфоліо слід пам’ятати про те, що кожен окремий матеріал потрібно датувати, бажано вносити матеріали за час, що минув із моменту попередньої атестації. Протягом певного часу педагоги працюють над своїм портфоліо.
   Суворих, прийнятих правил зі створення портфоліо педагога не існує, це творчість.
Орієнтовні розділи портфоліо:
Загальні відомості про педагога.  У цьому розділі зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові. Вказати освіту, стаж роботи. Написати девіз, життєве чи професійне кредо.
 Офіційні документи. Тут розміщують інформацію про усі наявні у педагога документи, що підтверджують його індивідуальні досягнення (урядові нагороди, грамоти, подяки, дипломи лауреата й учасника конкурсів, сертифікати).
 Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку, нагороди.
Узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду. У даному  розділі розміщують інформацію:
про наявність власних методичних розробок, публікацій;
про участь у майстер-класах, круглих столах, конференціях, стажуваннях;
про розроблення і реалізацію авторських програм або проектів;
про участь в інноваційній діяльності (із зазначенням форми участі, змісту й результативності роботи).
Участь у професійних конкурсах (із зазначенням: назви конкурсу, результату участі).
Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі. У розділі розкривають технологію за якою працює педагог, обов’язково вказують назву, обґрунтування застосування, план впровадження, наявний або прогнозований результат.
Демонстрація позитивної динаміки досягнень учнів. Демонструють якісні результати освітнього процесу за певний період.
Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результат.  Тут розміщують: характеристики адміністрації; статті педагога; самоаналіз власної педагогічної діяльності.
Практична значущість портфоліо:
атестація педагогічного працівника;
ліцензування, атестація, акредитація ПТНЗ;
систематизація діяльності педагогічного працівника;
Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті педагогічним працівником у різних видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.
Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними, залежно від індивідуальних особливостей педагогічного працівника та його педагогічного стажу. Головне, аби педагог проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.
  
Список використаних джерел:

http://textbook.keldysh.ru/literacy/ (М.М.Горбунов-Посадов, Т.А.Полилова,
А.Л.Семенов. Школа на пути к новой грамотности).
Портфолио учителя: как сделать профессиональное портфолио педагога по рецепту западных профессионалов [Электронный ресурс].     Режим доступа: http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya
Портфолио учителя [Электронный ресурс]   / Н.Г.Геббасова.   Режим доступа: http://45minut.info/index/portfolio_uchitelja/0-23
Портфолио учителя [Электронный ресурс]   / Г.С.Фролова.   Режим доступа: http://www.openclass.ru/stories/96442Комментариев нет:

Отправить комментарий