понедельник, 12 июня 2017 г.

Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни.