понедельник, 22 июня 2015 г.

Перелік документів організаційно-правового змісту

І. Загальні документи з питань ПТО

1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060.
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103.
3. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1723-р.
4.  Рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України
від 26 серпня 2010 року
«Про  підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011
навчальний рік».
5.   Рішення колегії Міністерства освіти і науки України  «Тенденції
та пріоритетні напрями діяльності органів управління освіти, установ
і навчальних закладів професійно-технічної освіти на 2009/2010 навчальний рік».
6. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України  «Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання» від 28.08.2008.
7. Положення про Міністерство освіти і науки України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 №1757.
8. Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, затверджене наказом МОН України від 31.07.1998  №284.
9. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 №65.
10. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999  № 956.
11. Положення про Державну інспекцію навчальних закладів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1614.
12.   Положення про Раду керівників Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затверджене наказом МОН України від 08.12.2006 №814.
13. Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерства освіти України, затверджене наказом МОН України від 27.10.1999 №370.
14.  Тимчасове положення про професійний ліцей, затверджене наказом МОН України від 17.10.2002 №587.
15.   Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 27.08. 2010 №777.
16.   Указ Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
17. Рекомендації щодо призначення та звільнення керівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих МОН, схвалені наказом МОН України від 17.02.2010 №119.
18. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010930.
19. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455.
20. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522.
21.  Розпорядження КМУ від 21.01.2009 №42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними  закладами, підпорядкованими МОН»
22. Типове положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міськдержадміністрації, затверджено постановою КМУ від 22.08.2000 №1326.
23. Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затверджене постановою КМУ від 07.04.98 №458.
24. Указ Президента України від 08.05.1996 №322 «Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні» (на 1996 – 2000 рр.)
25. Комплексні заходи щодо формування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів (на 1998-2003 роки), затверджені постановою КМУ від 02.04.1998 №481.
26. Указ Президента України від 18.09.2004 №1102 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні».
27. План заходів, спрямованих на  задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, схвалений розпорядженням КМУ від 17.10.2007 №886.
28. План дій Міністерства освіти і науки України для реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 № 886-р “Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”, затверджений наказом МОН України від 12.12.2007 №1121.
29. Програма оптимізації мережі ПТНЗ на 2009 рік, затверджена наказом МОН України від 12.03.2009 №237.
30. Положення про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджене постановою КМУ від 05.04.1994 №228.
31. Лист МОН України від 07.10.2009 «Щодо передачі професійно-технічних навчальних закладів у структуру ВНЗ» .
32. Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240.
33.              Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом МОН України від 23.03.2005 р. №178.
34. Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів, затверджений наказом МОН України від 25.01.2008 № 34.
35. Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладах України, затверджені наказом МОН України від 06.06.2006 № 441.
36. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Мінпраці України, Мін'юсту України, Мінфіну України від 28.06.1993 р. № 43.
37. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом МОН України від 23.06.2000 р. №240.
ІІ. Ліцензування та акредитація діяльності ПТНЗ
1.                  Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затверджені наказом МОН України від 24.12.2003 №847.
2.                  Порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, затверджений наказом МОН України від 24.12.2003 №847.
3.                  Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи, затверджене наказом МОН України від 24.12.2003 №847.
4.                  Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, затверджене наказом МОН України від 24.12.2003 №847.
5.                  Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019.
6.                  Наказ МОН України від 21.01.2009 №30 «Про документи для проведення ліцензування».
7.                  Положення про державну акредитаційну комісію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380.
8.                  Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978.
9.                  Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи, затверджене наказом МОН України від 14.01.2002 р. № 16.
10.              Наказ МОН України від 04.06.2002 № 321 «Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації» (витяг).


ІІІ. Розробка, апробація та впровадження ДСПТО
1.                  Державний стандарт професійно-технічної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002  № 1135.
2.                  Наказ МОН України від 23.08.2006 № 632 «Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій».
3.                  Наказ МОН України від 29.08.2007 № 771 «Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій».
4.                  Наказ МОН України від 23.04.2008 № 359 «Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій».
5.                  Наказ МОН України від 28.10.2009 № 989 «Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій».
6.                  Наказ МОН України від 19.02.2008 № 108 «Про розробку державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій відповідно до компетенцій».
7.                  Наказ МОН України від 31.01.2011 №62 «Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій».

IV. Організація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ
1.                 Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1117.
2.                 Наказ МОН України від 16.05.2006 №373 «Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».
3.                 Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 30.05.2006 №419.
4.                  Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства, затверджене наказом МОН України від 10.07.2006 №527
5.                  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 18.02.2008 №94.
6.                  Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 14.04.2008   №319.
7.                   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН України від 05.05.2008 №371.
8.                  Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 29.05.2008  № 479
9.                  Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 03.06.2008  № 496.
10.              Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, затверджені наказом МОН від 26.01.2011 №59
11.              Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.1994 № 130.
12.               Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики зі змінами, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №770.
13.              Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 21.01.2004 № 40.
14.              Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджене наказом Мінпраці України, Міносвіти України від 31.12.1998 №201/469.
15.              Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, затверджений наказом МОН України від 11.03.2002 № 183.
16.              Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №511.


V. Працевлаштування випускників
1.                  Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 №784.

VІ. Методична робота у ПТНЗ
1.                  Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затверджене наказом МОН України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».
2.                  Наказ МОН України від 13.01.2006 р. № 10 «Про запровадження освітньої програми "Intel (R) Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів».
3.                  Наказ МОН України від 31.12.2009 №1257 «Про затвердження Галузевої цільової програми «Підручник для професійно-технічних навчальних закладів».

VІI. Проведення конкурсів, олімпіад та інших заходів
1.                 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міносвіти України від 18.08.1998 №305.
2.                  Положення про Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт", затверджене наказом МОН України від 03.03.2007 №177.
3.                 Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти, затверджене наказ МОН України від 26.05.2005 №316.
4.                 Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів, затверджене Указом Президента України від 28.12.2004 № 1561/2004.

VIІІ.  Виховна робота у закладах профтехосвіти
1.                 Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
2.                  Закон України «Про охорону дитинства».
3.                 Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».
4.                 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
5.                 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».
6.                 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках».
7.                 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки».
8.                 Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».
9.                 Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».
10.             Указ Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».
11.             Загальна декларація прав людини.
12.              Декларація прав дитини.
13.             Конвенція про права дитини.
14.             Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей.
15.             Орієнтовне положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від16.04.2002 №257.
16.             Концепція національного виховання студентської молоді, затверджена рішенням колегії МОН України від 25.06.2009.
17.             Положення про організацію фізичного виховання  і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України від 02.08.2005 №458.
18.             Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на 2006 - 2015 роки, затверджена розпорядженням КМУ від 27.04.2006 №244-р.
19.             Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки», затверджена постановою КМУ від 10.01.2002 №14.
20.             Державна цільова програма  зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року, затверджена постановою КМУ від 03.09.2009 №940.
21.             Державна програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 рр., затверджена постановою КМУ від 02.07.2008 №594.
22.             Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України, затверджене наказом МОН України, АПН України від 30.05.2003 №334/31.
23.             Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від 16.05.2005 №295.
24.             Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом МОН України від   05.02.2001 №45.
25.             Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 06.09.2000 №434.
26.             Положення про дисциплінарну кімнату спеціальної загальноосвітньої школи та спеціального професійного училища для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, затверджене наказом Міносвіти України від 25.08.1994 № 256.
27.             Примірне Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом МОН України від 02.06.2004 №440.

ІХ. Організація роботи з охорони праці
1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом МОН України від 01.08.2001 №563.
2. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Міносвіти України, МВС України, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70.
3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від 18.04.2006 №304.
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 31.08.2001 № 616.
5. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 № 81.
6. Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, затверджено наказом МОН України від 20.10.2005 № 609.
7. Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією "електрогазозварник" для учнів професійно-технічних навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 17.05.2005 №299.
8. Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для учнів професійно-технічних навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 17.05.2005 № 299.

Х. Стипендіальне забезпечення
1.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.1994 № 565 «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією».
2.                  Положення про порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, затверджене Указом Президента України від 30.12.1998 № 1419/98.
3.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1999 № 169 «Про розмір стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів».
4.                  Указ Президента України від 02.10.1999 № 1275/99 «Про підвищення розміру стипендій студентам та учням навчальних закладів».
5.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 № 234 "Про збільшення розміру академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців».
6.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 № 235 "Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури».
7.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 №982 «Про заснування стипендії КМУ переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»
8.                  Положення про порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, затверджене постановою Верховної Ради України від 24.10.2002 № 218-ІV.
9.                  Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882.
10.              Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів», затверджене Указом Президента України від 28.12.2004 № 1562/2004.ХІ. Видача документів про освіту та інших,
що стосуються освіти і навчання
1.                  Перелік документів про освіту і вчені звання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 (витяг).
2.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 979  «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту» (витяг).
3.                  Наказ МОН України від 30.08.2001 № 615 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» (витяг).
4.                  Наказ МОН України від 06.12.2001 р. № 788 «Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту» (витяг).
5.                  Наказ МОН України від 10.12.2003 р. № 810 «Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка» (витяг).
6.                  Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України галузі освіти (ІВС "ОСВІТА"), затверджене наказом МОН України від 10.12.2003 № 811.
7.                  Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затверджений наказом МОН України від 10.12.2003. №811.
8.                  Порядок замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток, затверджений наказом МОН України від 13.08.2007 № 735.
9.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №83 «Про виготовлення документів про освіту».

ХIІ. Нарахування та виплата заробітної плати
та інших виплат педпрацівникам і учням ПТНЗ
1.                  Наказ Міносвіти України від 15.04.1993  № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».
2.                       Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (витяг) «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».
3.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».
4.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 (витяг) «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Про затвердження Порядку виплати надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам)».
5.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08 2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (витяг).
6.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності».
7.                  Закон України від 09.09.2004 № 1994-ІV «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів».
8.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 790 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери роботи» (витяг).
9.                  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 934 «Про реалізацію Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (витяг).
10.              Наказ МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про умов впорядкування оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (витяг).
11.              Постанова Верховної Ради України від 14.09.2006 № 131-V «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів».
12.              Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 №1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».
13.              Постанова Кабінету Міністрів Україна від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки».
14.              Постанова Кабінету Міністрів Україна від 05.10.2009 №1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників  зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників».
15.              Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» (витяг).
16.              Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток».


Комментариев нет:

Отправить комментарий