среда, 7 октября 2015 г.

Поради молодому педагогу

1. Вивчайте можливості кожного вихованця.
 Пам'ятайте: без знання стану здоров’я учнів неможливе правильне навчання і виховання.

2. Вступаючи у контакт з учнями, не варто будувати зверхні стосунки з ними. Пам'ятайте: навіть малюк у взаєминах із дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій викладача та учня залежить успіх справи. Намагайтеся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчайте індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівайте методикою педагогічної співпраці. Карайте учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
3. Частіше посміхайтеся.
Пам'ятайте: ваша посмішка до учнів свідчить про те, що зустріч з ними вам приємна; усмішка створює загальний позитивний настрій.
4. Плануючи свої перші уроки, продумайте: як учні повинні поводитись на уроці, які поведінкові звички для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.
Пам'ятайте: якщо педагог не виховує в учнях певної системи корисних звичок, то на їх місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляйте в учнів певний стереотип поведінки, формуйте позитивні навички: які види робіт будуть виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.
Пам’ятайте: більшість безладу на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливим є те, чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаються у процесі цієї діяльності.
5. Важливе завдання викладача – передбачити проблемні ситуації, які виникатимуть на уроці.
Пам'ятайте: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
6. Вчіться вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на вашу думку, вони помиляються, чи у вас обмаль часу.
Пам’ятайте: кожен учень має знати, що він буде почутий.
7. Пам'ятайте: основне призначення оцінки – правильно визначити не результат навчання учнів, а їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
8. Без вимогливості педагога неможлива організація навчальної та суспільно-корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин уроку викладач ставить перед своїми учнями близько 100 вимог.
Пам'ятайте слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід домагатися обов'язкового їх виконання від усієї групи, не забуваючи про повагу до особистості учня.
9. Наполегливо оволодівайте навичками самоаналізу уроку.
Пам'ятайте слова В. Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому і поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
10. Однією з важливих умов творчого зростання молодого фахівця є вміння глибоко аналізувати увесь комплекс навчально-педагогічної діяльності, як своєї, так і колег, оцінювати різноманітні аспекти училищного (ліцейного) життя,  здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.
Пам'ятайте: ведення щоденника з перших кроків педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки – відвертої самокритичної творчості.
v Учіться на чужих помилках
v Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в аудиторії, майстерні.
v Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
v Не витрачайте багато часу на перевірку домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Впроваджуйте систему взаємоперевірки.
v Пояснюйте учням завдання і мету уроку.
v Під час пояснення нового матеріалу намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
v Не спішіть виправляти учня, краще, якщо це зроблять інші учні.
v Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці.
v До кожного учня шукайте індивідуальний підхід.
v Ефективно використовуйте технічні засоби навчання, наочність – не марнуйте час.
v Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.
v Домашнє завдання пояснюйте, не затримуйте учнів після дзвоника.
v Пам’ятайте: кожен урок не повинен бути схожим на попередній!


Комментариев нет:

Отправить комментарий