пятница, 9 октября 2015 г.

Етапи підготовки майстра виробничого навчання до заняття

Майстер виробничого для проведення заняття  повинен:


Ø проаналізувати результати попереднього заняття, на основі якого уточнюється зміст, тема і мета наступного уроку.
Тема визначає загальну назву тієї частини навчального матеріалу, який буде вивчатися на уроці («що вивчається»), а мета – «для чого вивчається», «чого необхідно досягти»;
     Ø  визначити дидактичну мету уроку;
Ø визначити тип, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу.
Розподіл часу залежить від періоду навчання, від місця даного уроку в темі програми. Так, при вивченні «операційних» тем складовою структурною частиною уроків, як правило, є спеціальні тренувальні вправи в опрацюванні та закріпленні трудових операцій і  прийомів.
При проведенні уроків, де основою є виконання навчально-виробничих робіт комплексного характеру, цей структурний елемент, як правило, відсутній.
Обов’язкові структурні елементи уроку виробничого навчання – організаційна частина, вступний інструктаж, поточний інструктаж (самостійна робота учнів) заключний інструктаж.
В процесі розподілу урочного часу по структурним елементам необхідно враховувати реальні умови вивчення навчального матеріалу. В ряді випадків при вивченні трудових операцій доцільно вступне інструктування поєднувати із тренувальними вправам учнів;
Ø  вивчити науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;
Ø  намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;
Ø  підготувати матеріально-технічне забезпечення уроку: заготовки, матеріали, інструменти, пристосування та перевірити справність обладнання, якість матеріалів та заготовок;
Ø  підготувати дидактичне забезпечення уроку;
Ø  підібрати форми, методи і прийоми проведення структурних елементів уроку, які трудові прийоми, в якій послідовності продемонструвати; які, коли і як використати наочні та технічні засоби навчання; як організувати самостійну роботу учнів; на які моменти звернути особливу увагу в процесі поточного інструктування; як проконтролювати якість учнівської роботи;
Ø  визначити міжпредметні (внутрішньопредметні) зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці;
Ø  визначити типові помилки, яких допускається учні під час вправ, намітити засоби їх попередження;
Ø  приготуватися до показу на уроці нових операцій і прийомів трудової діяльності;
Ø  спланувати методику та форму контролю якості З, У, Н учнів на уроці;
Ø  визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;
Ø  скласти план уроку – робочого документу його проведення.
Комментариев нет:

Отправить комментарий