понедельник, 9 ноября 2015 г.

План роботи методичного кабінету ЧПЛЗТ на 2015-2016 н.р.

Методична тема, над якою працює Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту: 
«Впровадження сучасних технологій навчання як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:


  •   Створення умов для підготовки педагогічних працівників до роботи над єдиною методичною проблемою;
  •   Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
  •     Надання допомоги педагогічним  працівникам і керівникам ліцею  у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі;
  •  Узагальнення, пропагування та поширення передового педагогічного досвіду;
  •   Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання;
  •    Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, психології, накопичення і систематизації методичної інформації.
I.Організаційна робота

пп.
Зміст діяльності

Відповідальний
Дата виконання
1.     
З метою реалізації завдань, викладених в Законі України «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі» та «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі» скласти, проаналізувати та подати на розгляд методичною радою і затвердження директором ліцею плани роботи:
·        план масової методичної роботи
Методист
До 28.08.2015р
·        методичних комісії
Голови методичної комісії
До 28.08.2015р
·        методичного кабінету
Методист
До 04.09.2015р
·        методичної ради
Методист
До 10.09.2015р
·        єдиний план методичної роботи на рік
Методист
До 19.09.2015р
·        план роботи над єдиною методичною проблемою  
Методист
До 04.09.2014р
·        план роботи школи передового педагогічного досвіду
Методист
До 19.09. 2014р.
2.
Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на 2015-2016 навчальний рік:
·        план роботи ліцею;
·        навчальні плани і програми
Методист,
Вересень 2015р.
3.
Скласти графік внутріліцейного контролю
Дирекція, Методист
Вересень, січень
4.
Скласти графік відвідування обласних методичних секцій
Методист
Вересень 2015р.
5.
Скласти графік і тематику проведення відкритих уроків
Методист, методичні комісії
Вересень 2015р.
6.
1.      Створити проекти наказів:
·           Про організацію методичної роботи в ліцеї
Методист

До 05.09.2015р
·        Про організацію і проведення педагогічних читань
Методист
Грудень, 2015 р.
·        Про організацію роботи з молодими педагогами
Методист

До 05.09.2015р
7.
Організувати вивчення викладачами і майстрами виробничого навчання навчальних планів і програм
Методист
До 05.09.2015р
8.
Організувати підписку необхідної педагогічної і професійної преси
Методист,
бібліотекар
До 05.09.2015р
9.
Організувати роботу методичного кабінету по підготовці і проведення засідань обласних секцій на базі ліцею:
·        Викладачів суспільних дисциплін
·        Викладачів фізики та астрономії
·        ПП харчової промисловості
Методист, члени метод. комісій
Методист, члени метод. комісій
Методист, члени метод. комісій
Методист, члени метод. комісій15.10.2015

  02.03.2015
  23.03.2015
10.
Організувати роботу атестаційної комісії
Директор
3 вересня 2015р.
11.
Перетворити методичний кабінет в основний осередок методичної роботи
Методист
Протягом року
12.
Забезпечити явку педагогічних працівників на засідання обласних секцій
Директор, методист
Згідно з планом роботи
13.
Аналіз діагностичного дослідження професійної діяльності педагогічних працівників, визначення єдиної науково- методичної проблеми
Методист
Голови методичних комісій
Червень- серпень 2015

14.
Поповнення папок оновлення і написів в шафах методичного кабінету
Методист
Жовтень
15.
Оновлення інформаційного,  методичного куточку
Методист
Вересень
16.
Поповнення новими матеріалами методичної бібліотеки.
Методист
Вересень - червень
17.
Поповнення папки «Зразки плануючої документації»
Методист
Вересень
18.
Поповнення картотек,  наявних в методичному кабінеті
Методист
1 семестр
19.
Підбір матеріалів та випуск «Методичного вісника ЧПЛЗТ»
Методист
Протягом року
20.
Поповнення методичних рекомендацій «Вимоги до оформлення методичних розробок»
Методист
2 семестр

3. Методичні проблеми членів методичних комісій:

·         Основна проблема, над якою буде працювати методична комісія гуманітарних дисциплін:
«Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості педагога і учня».

Методичні проблеми, над якими працюють члени методичної комісії гуманітарних дисциплін:

1.      Підготовка системи різнорівневих та різнопланових завдань до ДПА та ЗНО. Робота з сильнішими учнями.
(Березан К. П.)
2.      Вдосконалення комунікативної компетенції учнів як одна з умов реалізації комунікативного підходу в навчанні під час професійної підготовки учнів на основі втілення досягнень педагогічної науки.
(Подрешетникова Р. В.)
3.      Формування загально навчальних умінь і навичок учнів
на основі досягнень педагогічної науки і передового досвіду.
                                                                            (Пузій Л.К.)
4.      Вдосконалення форм і методів контролю знань учнів на уроках суспільних дисциплін.
(Ворона В. І.)
5.      Вдосконалення перевірки знань учнів шляшом застосування тестових завдань.
(Плясун Л, І.)

6.      Активізація розумової діяльності та пізнавальної актив-ності учнів під час вивчення  літератури.                              (Соболєва Л.І. )


·         Основна проблема, над якою буде працювати методична комісія математично-природничого циклу:

            «Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.»

Методичні проблеми, над якими працюють члени даної методичної комісії:

1.      Встановлення і здійснення між предметних зв’язків та зв’язків теоретичного навчання з виробничим. (Тодорович Т.М., Даниленко О. В.)
2.   Вдосконалення форм і методів закріплення і поглиблення знань учнів.
      (Хорець О. П., Кардаш      Н. О.).
3.      Впровадження нових форм і методів викладання в навчальний процес (Гуревич О. А., Нікуліна Л. М.).
4.      Ліквідація прогалин в знаннях учнів (Ненаженко Н. В., Жорова О. О.).


·         Основна проблема, над якою буде працювати методична комісія будівельних професій:

            «Удосконалення методики підготовки та проведення уроків виробничого та теоретичного навчання»

Методичні проблеми, над якими працюють члени даної методичної комісії:

1.              Шиганов Є.А. «Удосконалення методики підготовки та викладання уроків із  технології зварювальних робіт».

2.              Пеховка М.В.                       «Удосконалення методики викладання технології монтажу санітарно-технічних систем і устаткування  з використанням електронного посібника».
3.              Тимошенко О.А. «Удосконалення методики підготовки  та проведення лабораторних робіт з електротехніки в сучасній електротехнічній лабораторії.
4.              Хоменко О.С. «Удосконалення методики підготовки та проведення уроків                         з технології електромонтажних робіт».
5.              Романюк А.І.           
6.      Рябов С.В.                                       «Удосконалення методики підготовки та    
   7.      Сиркін Ю.О.                                              проведення занять  виробничого навчання
   8.       Сизий В.В.                                     з монтажу санітарно-технічних систем
   9                                                                 і устаткування.»
         

   

                                
10.  Крошко О.В.                        
11.  Заліський В.Ю                                    «Удосконалення методики підготовки та
12, Полулях Д.С.                          проведення занять в/н з електромонтажних
 13.  Кравченко І.В.                                робіт.»
14.  Юрченко Ю.О.
15.  Юрченко О.М.                                    «Удосконалення методики підготовки та проведення уроків виробничого навчання з електрозварювальних робіт».

·         Основна проблема, над якою буде працювати методична комісія опоряджувальних  професій:

 «Удосконалення методики підготовки та проведення уроків виробничого та теоретичного навчання»

Методичні проблеми, над якими працюють члени даної методичної комісії:


1.              Крутікова В.М. «Розвиток творчих здібностей та самостійності учнів, здатності застосовувати ці якості у практичній роботі»

2.    Долошко Є.А.
3.    Петрусенко Г.І.                                           
   4.    Шкурко О.В.                              «Удосконалення методики підготовки та
5.    Чикида О.І.                               проведення занять в/н з оздоблювальних робіт.»
6.    Давидов А.Д.
7.    Клименко А.М.
8.    Сементовська Я.А.
9.    Спутай С.М.


10.  Кубрак В.В.                               «Удосконалення методики підготовки та
проведення занять в/н та лабораторних робіт в
майстерні.»

·         Основна проблема, над якою буде працювати методична комісія з професії кухар, кондитер:

 «Удосконалення методики та проведення занять виробничого та теоретичного навчання з професії кухар, кондитер»

Методичні проблеми, над якими працюють члени даної методичної комісії:

1.      «Удосконалення методики та проведення занять виробничого та теоретичного навчання з професії кухар, кондитер». ( Шрокан Т. О., Удовиченко С. І., Городна О. В., Сапон Н. К.).
2.      «Удосконалення методики викладання спец предметів із застосуванням  новітніх технологій з професії кухар, кондитер.» (Холявко О.І.).

·         Основна проблема, над якою буде працювати методична комісія педагогічних працівників залізничних професій:

            «Удосконалення методів навчання. Ліквідація прогалин в знаннях учнів»

Методичні проблеми, над якими працюють члени даної методичної комісії:

1.     «Формування знань учнів і практичних дій в умовах нестандартних ситуацій».
Грищенко Ніна Олександрівна

2.     «Формування нових умінь та навичок учнів в процесі виробничого навчання».
Дубина Володимир Олексійович


3.      «Активізація пізнавальної активності учнів у навчальному процесі за допомогою нестандартних форм навчання».
 Кубрак Олександр Васильович


4.      «Вдосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практичного застосування здобутих знань».
 Левченко Олександр Миколайович


5.      «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів.»
Іллюшко Микола


6.      «Використання на уроках виробничого навчання чергових по станції комп’ютерних технологій».
Мурашко Микола Захарович


7.      «Вдосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практичного застосування здобутих знань».
Пилипович Денис Сергійович

8.     «Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей».
Петрушевець Віктор Семенович

9.     «Вдосконалення роботи щодо виховання в учнів умінь практичного застосування здобутих знань».
Селюченко Ольга Миколаївна

10. «Активізація знань учнів згідно вимог професійних інструкцій».
Коваленко Антон Вікторович

11. «Підвищення ролі навчального предмета у формуванні громадських якостей особистості учня».
Заліська Вікторія Юріївна

II. Методична робота

п/п
Зміст діяльності
Відповідальний
Дата виконання
1
Спрямувати роботу методичних служб ліцею на реалізацію єдиної методичної проблеми «Впровадження сучасних технологій навчання як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів»
Методист, голови методичних комісій, творчих груп, шкіл
Протягом року
2
Вивчення літератури з науково - методичної проблеми ліцею
Методист
Протягом року
3

Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою
Методист

Вересень, травень
4
Засідання методичної ради «Про організацію роботи методичних комісій над єдиною науково-методичною проблемою»
Методист,
голови МК
Вересень 2015 р.
5
Скласти  перелік рекомендованої літератури з проблеми
Методист
Вересень 2015 р.
6
Діагностика вивчення особистості учня :
·        Ставлення учнів до навчальних предметів;
·        Рівня самоосвітньої компетентності учнів;
·        Діагностичне дослідження причин відставання учнів.
Методист,
Психолог Класні керівники
Методист,
Психолог Класні керівники
7
Організувати обговорення відповідних до науково-методичної проблеми статей періодичної літератури
Методична рада
Методична рада
8
Педагогічний лекторій:
·        Психолого- педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів
·        Мотивація навчальної діяльності учнів – шлях до підвищення навчальних досягнень.
Методист
Методист
9
Педагогічні читання «Розвиток життєвої компетентності: стратегія, технології, перспективи»
Методист,
методична рада
Методист,
методична рада
10
Проведення відкритих уроків,  виховних заходів
Викладачі, майстри виробничого навчання
Згідно з графіком
11
Навчально-методичні консультації (індивідуальні, групові, колективні)
Дирекція,
методист
Протягом року
12
Проводити консультації для молодих, викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів гуртожитку
Методист, педагоги-наставники
Протягом року
13
Декада педагогічної майстерності  (із залученням педагогів, що атестуються)
Методична рада, педагоги, що атестуються
Березень 2016р.
14
Школа передового педагогічного досвіду
Методист
Згідно з планом
15
Повнити теку підготовки до атестації
До 01.10.2015р.
Методист
16
Приймати участь в обласних конкурсах:
-         «Зірка профтехосвіти»;
-         -     на КМЗ з предмету матеріалознавство;
-         -     огляд-конкурс предмету Захист Вітчизни;
-         -    огляд-конкурс на кращий блог педпрацівника

Згідно з  графіком
НМЦ ПТО

Дирекція,
методист
17
Забезпечити якісну підготовку і змістовне проведення предметних тижнів:
Згідно графіка
Методист,
Голови МК
Тиждень опоряджувальних професій
березень
Крутікова В.М.
Тиждень математики
жовтень
Топорович Т.М.
Тиждень залізничних професій
листопад
Кубрак О.В.
Тиждень хімії, біології
січень
Ненаженко Н.В., Даниленко О.В.
Тиждень іноземної мови
лютий
Подрешетникова Р.В., Пузій Л.К.
Тиждень зарубіжної літератури
лютий
Соболєва Л.В.
Тиждень професії «Кухар. Кондитер»
березень
Кубрак О.В.
Тиждень фізики
березень
Хорець О.П.
Тиждень української мови
жовтень
Березан К.П.
Тиждень будівельних професій
квітень
Пеховка М.С.
Тиждень історії та географії
квітень
Плясун Л.І.
18
Методична рада
Згідно з планом
Директор, методист
19
Створити належні умови для самоосвіти педагогічних працівників
Постійно
Методист

20.21.
22.  
23.


24.


25.26.
27.

28.
29.


30.
31.32.33.
34.
35.36.

Ознайомитись з досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання, які атестуються.

Провести педагогічні читання , надати допомогу наступним педагогічним працівникам Кубрак В.В., Ільїнський А.В., Удовиченко С.В., Шатан Л.А., Асітова Н.В., Кардаш Н.О., Крутікова В.М. у підготовці матеріалів на педчитання.

Організувати виставку передового досвіду:
дидактичний, роздатковий, інформаційний матеріал викладачів, майстрів, який сприяє розвиванню загально ліцейної методичної мети та впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання.

Вивчити досвід роботи викладачів
Юрченко О.М., Ворона В.І.

Оформити папку з доповідями, які заслухали на педагогічних читаннях.

Надати допомогу Пилиповичу Д.С., Коваленко А.О., Плясун Л.І. у підготовці виступів на педагогічній раді.

Надати допомогу викладачам, класним керівникам і майстрам у підготовці відкритих уроків, виховних годин, виступах на методичних комісій, складання плануючої документації, проведення конкурсів професійної майстерності., класним керівникам у підготовці предметних тижнів, виставок в рамках предметних тижнів.

Поповнювати папки педагогічних працівників в методичному кабінеті методичними розробками уроків, окремих тем, дидактичним і наочним матеріалом, доповідями, виступами, рефератами.

Провести зустрічі викладачів, майстрів з в/н з бібліотекарем ліцею для ознайомлення з новинками періодичної, методичної літератури.

Ознайомити викладачів та майстрів в/н:
а) педагогічних працівників будівельних професій з досвідом роботи викладача, який атестується;
б) педагогічних працівників методичної комісії гуманітарних дисциплін з досвідом роботи викладачів, які атестуються;
в) педагогічних працівників залізничних професій з досвідом роботи викладачів виробничого навчання, які атестуються;
г) педагогічних працівників методичної комісії математично-природничих дисциплін з досвідом роботи викладачів, які атестуються;

Організувати проведення на базі ліцею обласних методичних секцій:

·        Викладачів суспільних дисциплін
·        Викладачів фізики та астрономії
·        ПП харчової промисловості

1. Проводити наради методиста з головами методичних комісій з питань:
2.Розгляд та обговорення навчальних планів, програм, ознайомлення із змінами в них.

3.Ознайомлення з планом роботи обласних постійно діючих секцій педагогічних працівників ПТНЗ на 2015-2016 н. р.

 4.Методичні рекомендації щодо вивчення загальноосвітніх предметів.                                                                                Інформація щодо викладання предметів у 2015-2016 н. р.
1.Про підготовку й участь у конкурсах професійної майстерності.
2.Про вдосконалення робочих навчальних планів і пристосування їх до режиму роботи базових підприємств.
1.Про підготовку і проведення кваліфікаційних атестацій
2.Про підготовку і видачу завдань для письмових екзаменаційних робіт
3.Про підготовку до проведення педагогічних читань
1.Виконання планів методичної роботи за І-е півріччя 2015-2016 н. р.
1.Робота методичних комісій над питанням утілення передового виробничого досвіду, підвищення успішності навчального та виробничого процесу.
1.Про вдосконалення складання і ведення плануючої документації.
2.Про нові форми засідань методичних комісій.
1.Підсумки роботи методичних комісій за 2015-2016 н. р.
2.Планування роботи методичних комісій на наступний навчальний рік.
Провести навчально-практичний семінар «Актуальність педагогічних концепцій А.С. Макаренка»

Відвідування уроків, співбесіди з викладачами, майстрами з в/н, консультації.Оформити матеріали за поточний навчальний рік, організувати вмПідготувати доповіді на педагогічну раду:
1.       Звіт про вивчення досвіду роботи викладачів Ворона В.І. та Юрченко О.М..
Проводити на базі методичного кабінету
1)  засідання школи передового педагогічного досвіду;
2) інструктивні наради методиста з головами методичних комісій;
3) інструктивні наради з викладачами заступників директора
4) педагогічні читання на тему: «Розвиток життєвої компетентності: стратегія, технології, перспективи»

Методист з головами м/к


Методист
Методист
Методист з головами м/к

Методист з головами м/к

Методист
Заступник директора з НВР, методист, бібліотекар.
Члени методичних комісійМетодист, бібліотекарМетодист


Голови м. к.,
майстри в/н
методист

Методист

Заступник директора з НВР 


МетодистМетодистЗаступник директора з НВР, методист

Методист

Методист

Директор, заступники директора з НВР, з НР, з УВР, старший майстер, методист


МетодистМетодистМетодист

Директор, заступники директора з НВР, з НР, з УВР, старший майстер, методист

СіченьСічень 2016
Січень 2016
Вересень-червень

Січень


Листопад
Вересень-червень1 раз на семестр
1 раз на семестрБерезень

жовтень
березень
березень


вересень

Жовтень
Грудень

Лютий


БерезеньТравень

Червень

ЛютийВересень - червень
Вересень-червень

СіченьСічень

Вересень - червень

III. Підвищення рівня кваліфікації
інженерно-педагогічних працівників.

пп.
Зміст діяльності
Відповідальний
Дата виконання

1.

Оформити графік проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації та чергової атестації

Методист

Вересень

2.

Оформити графік проведення  предметних тижнів, відкритих уроків та виховних годин


Методист

Жовтень

3.

Провести заняття в Школі передового педагогічного досвіду


Методист

Згідно з графіком


Комментариев нет:

Отправить комментарий