среда, 18 ноября 2015 г.

Методична робота в ДПТНЗ „Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту ”

 Методична робота ЧПЛЗТ здійснюється  згідно із Законом України „Про освіту”, „Про професійно - технічну освіту ”, „Про загальну середню освіту ”, „Положення про методичну роботу в професійно – технічному закладі”, Статутом ліцею, іншими правовими нормативними актами в галузі освіти , окремих розділів „Плану роботи педагогічного колективу на навчальний рік” та „ Плану роботи методичного кабінету ”.
Головна умова діяльності ЧПЛЗТ - підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів для народного господарства досягається шляхом професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ.


         Протягом  2013-2018 навчального року ліцей працює над методичною темою – «Впровадження сучасних технологій навчання як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».
З метою забезпечення належних умов  організації проведення методичної роботи  для зростання професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання в ліцеї створено методичний кабінет.
 Методичний кабінет є центром методичної роботи, створений для надання викладачам та майстрам виробничого навчання методичної допомоги. Знайомить педагогів з досягненнями педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.  Мета роботи кабінету – допомогти підвищити якість навчання і виховання, забезпечити більш високий рівень викладання кожного предмету , удосконалити методичну підготовку кожного педагогічного працівника. В ньому створені належні умови для проведення творчої методичної роботи. В методичному кабінеті збирають кращі методичні розробки уроків, класних годин, розробки складних тем навчальних програм, саморобні прилади, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів та ін.
Методист Наталія Миколаївна Шихуцька працює в ліцеї з 2009 року, спеціаліст І категорії.
 Методичні комісії- це давня традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково - теоретичної й методичної підготовки педколективу. Усі педагоги працюють в методичних комісіях.
Діяльність методичних комісій багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, конструювання й захист конспектів уроків, ділові ігри, громадські огляди діяльності та звіти викладачів і майстрів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених викладачів, майстрів і керівників з певних тем, розробка і захист програми особистої діяльності з визначеного питання, обговорення результатів контрольних робіт, моніторинг успішності.
Організувано роботу таких методичних комісій:

         1.Природничо-математичного циклу.
                            Голова  - викладач Топорович Т.М.
2. Суспільно-гуманітарних дисциплін.
                            Голова - викладач  Подрешетнікова Р.В.
3. Будівельних професій /сантехнікі, електромонтажників/.
                            Голова - викладач Хоменко О.С.
4. Залізничників /чергових по станції,  провідників пас. вагонів, локомотивників, кухарів/.
                            Голова – майстер в/н Кубрак О.В.
5. Опоряджувальних професій
 Голова –  викладач Крутікова В.М.
6. Класних керівників.
                     Голова  - викладач Пузій Л.К.
Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін
Які б вітри не проносились над нашою планетою, але навчання і виховання підростаючого покоління – основоположні в завданнях комісії суспільно-гуманітарних дисциплін. Діяльність нашої методичної комісії багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, конструювання й захист конспектів уроків, ділові ігри, громадські огляди діяльності та звіти викладачів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених викладачів, керівників з певних тем, розробка і захист програми особистої діяльності з визначеного питання, обговорення результатів контрольних робіт, моніторинг успішності.
Методична комісія складається з 9 викладачів:
1.     Березан Катерина Петрівна – старший викладач, викладач вищої категорії, викладач української мови та літератури, освіта вища, педагогічний стаж 37 років.
2.     Подрешетникова Римма Василівна – голова МК, старший викладач, викладач вищої категорії, викладач іноземної мови, освіта вища, педагогічний стаж 22 рік.
3.     Пузій Любов Кирилівна - старший викладач, викладач вищої категорії, викладач іноземної мови, освіта вища, педагогічний стаж 19 років.
4.     Ворона Валентина Іванівна - старший викладач, викладач вищої категорії, викладач історії та географії, освіта вища, педагогічний стаж 42 рік.
5.     Плясун Людмила Іванівна - старший викладач, викладач вищої категорії, викладач історії та правознавства, освіта вища, педагогічний стаж 36 років
6.     Соболєва Людмила Іванівна - старший викладач, викладач вищої категорії, викладач зарубіжної літератури, освіта вища, педагогічний стаж 33 роки.
7.     Бичик Володимир Леонідович – спеціаліст, викладач економіки, освіта вища, педагогічний стаж 3 роки.
8.     Леоненко Людмила Миколаївна – спеціаліст, викладач української мови та літератури, освіта вища, педагогічний стаж 4 роки.
9.     Шихуцька Наталія Миколаївна – викладач  I категорії, викладач іноземної мови, освіта вища, педагогічний стаж 10 років.

Основна проблема, над якою  працює методична комісія:
Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості педагога і учнів.
Основні напрями роботи методичної комісії:
-         пошук і примінення методів активного навчання;
-         втілення інноваційних форм і методів;
-         організація і проведення олімпіад і предметно-методичних тижнів;
-         ознайомлення з новинками науково-методичної та педагогічної літератури;
-         проведення та обговорення відкритих уроків;
-         удосконалення методичної та професійної майстерності;
-         удосконалення системи контролю знань учнів.

Голова методичної комісії – Подрешетникова Р.В. – викладач вищої категорії, старший викладач.
Подрешетникова Р.В. є зав. кабінету № 25. В огляді-конкурсі кабінетів англійської мови кабінет № 25 зайняв I місце в області 2011-2012 н.р. Римма Василівна стала призеркою конкурсу «Учитель  - року» в номінації «Кращий класний керівник» 2010-2011 н.р. Подрешетникова Р.В. є головою обласної секції викладачів англійської мови.
Творчо і плідно працює викладач української мови та літератури Березан К.П. – переможець конкурсу  «Учитель року» 2008 р., кабінет якої зайняв IV місце в області. Кожного року ми маємо призерів з предмета українська мова та література (2012р. – Шестопал Інна (III місце)); та постійних призерів конкурсу ім. П. Яцика та Т.Г. Шевченка.
Викладачі історії – Ворона В.І. та Плясун Л.І. творчо втілюють в життя свої навчальні плани та програми.
Кабінет Плясун Л.І. в огляді-конкурсі кабінетів історії зайняв I місце 2007 р., оснащений новітньою комп’ютерною технікою. В конкурсі предметних олімпіад її учень Підчасюк М. зайняв I місце.
Творчо і плідно працюють Пузій Л.К., Леоненко Л.М., Шихуцька Н.М., Бичик В.Л. та Соболєва Л.І., проводячи на високому методичному рівні, позаурочні заходи з їх проведенням одні з найкращих в області.
Методична комісія викладачів предметів 
природничо – математичного циклу
     До методичної комісії викладачів предметів природничо – математичного циклу входять шість викладачів математики, фізики, хімії, біології та інформатики.
     Основна проблема, над якою працює методична комісія:
Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій: робота з on line джерелами інформації; використання комп’ютерних технологій при підготовці та проведенні уроків. Вивчення і впровадження передового досвіду навчання в учбовий процес, аналіз результатів цієї роботи.
 Голова методичної комісії – викладач вищої категорії, старший викладач, викладач математики Топорович Тетяна Михайлівна.
Працює в ліцеї з 1986 року. Має знак „ Відмінник освіти України”, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
Досвідчений, активний, висококваліфікований викладач. Вся педагогічна діяльність проходить на високому методичному і фаховому рівні. Кабінет математики, яким завідує Тетяна Михайлівна , зайняв І місце в огляді – конкурсі ПТНЗ області і отримав звання „ Зразковий”. Має друковані публікації в журналі „ Профтехосвіта”.
Ненаженко Надія Василівна – викладач вищої категорії, викладач хімії та біології. В ліцеї працює з 1979 року. Досвідчений та висококваліфікований викладач. Уроки проводить на високому методичному та науковому рівні, застосовує сучасні форми та методи викладання. Завідує одним з найкращих кабінетів хімії в області.
Хорець Олександр Петрович – викладач вищої категорії, викладач фізики.
В ліцеї працює з 2000 року. Сумлінний, відповідальний викладач. Уроки проводить на високому методичному і науковому рівні. Приймає активну участь в педагогічних ярмарках, де відзначений Дипломами за ІІ місця.
Кардаш Наталія Олександрівна – спеціаліст першої категорії, викладач інформатики.  В ліцеї працює з 2005 року. Активний , працьовитий викладач. Багато уваги приділяє виготовленню наочності по предмету та оформленню та переоснащенню сучасного комп’ютерного кабінету.
Даниленко Оксана Вікторівна – спеціаліст першої категорії, викладач біології. В ліцеї працює з 2001 року. Досвідчений, старанний викладач. Уроки проводить на достатньому методичному та науковому рівні. Готує і проводить предметні тижні, олімпіади і тематичні вечори.
Жорова Олена Олександрівна - спеціаліст першої категорії, викладач біології. В ліцеї працює з 2002 року. Старанний, ініціативний викладач. Уроки проводить на достатньому методичному та науковому рівні. Приймає участь у підготовці і проведенні  предметних тижнів, олімпіад і тематичних вечорів.

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій – сама чисельна в ліцеї.
Голова методичної комісії Хоменко Олексій Сергійович – працює в системі ПТО з 1978 року; викладач спецдисциплін у групах монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, автор електронного посібника «Санітарно-технічні роботи (будівництво)».

Викладачі:
-         Хоменко Олексій Сергійович – працював на посаді майстра виробничого навчання з 2005 року, з 2013 року - викладач спецдисциплін у групах електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж;електромонтажник силових мереж та електроустаткування, спеціаліст.
-         Поджарий Максим Сергійович – випускник ЧПЛЗТ, працює на посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи  з 2011 року.
-         Тимошенко Олександр Анатолійович – викладач креслення та електротехніки; викладач II категорії.
Майстри виробничого навчання:   
Професія: електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; електромонтажник силових мереж та устаткування.
-         Крошко Олександр Володимирович – працює на посаді майстра виробничого навчання з 1990 року.
-         Юрченко Юрій Олександрович – працює на посаді майстра виробничого навчання з 2005 року.
-         Пеховка Максим Вячеславович – випускник ЧПЛЗТ, працює на посаді майстра виробничого навчання з 2011 року.
Професія: електрозварник ручного зварювання; електрогазозварник.
     - Шиганов Євгеній Андрійович - працює на посаді викладача      спецдисциплін з 2012 року.
-         Юрченко Олександр Миколайович – працює на посаді майстра виробничого навчання з 1995 року.
-         Невмириченко Віктор Михайлович – займає посаду завідуючого майстернею електрогазозварювання з 2010 року.
 Професія: монтажник санітарно-технічних систем і устаткування.
-         Романюк Андрій Ігорович – випускник ЧПЛЗТ, працює на посаді майстра в/н з
-         Сиркін Юрій Олександрович – випускник ЧПЛЗТ, працює на посаді майстра в/н з 2011 року.
-         Рябов Сергій Васильович - випускник ЧПЛЗТ, працює на посаді майстра в/н з 2009 року.
                                   НАШІ ДИНАСТІЇ:
Крошко Володимир Павлович ( пропрацював в ліцеї 40 років) та його син Крошко Олександр Володимирович, який працює, як і батько, в групах «Електромонтажників».

Юрченко Олександр Миколайович (майстер в/н в групах електрозварників) та Юрченко Юрій Олександрович(майстер в/н в групах електромонтажників), як і працював їх батько та дід Юрченко Микола Савелійович.

Методична комісія педагогічних працівників опоряджувальних професій

-         Голова методичної комісії - Крутікова Валентина Михайлівна – викладач спецдисплін у групах малярів, штукатурів, лицювальників-плиточників та монтажників гіпсокартонних конструкцій; викладач вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України, переможець обласного конкурсу «Вчитель року» в 2010 році, лауреат премії ім. С.Русової. Працює в ЧПЛЗТ з 1991 року.
Професія:маляр, штукатур, лицювальник-плиточник.
-         Петрусенко Ганна Іванівна – працює на посаді  майстра в/н з 1993 року,  відзначається технічною грамотністю та технологічною культурою і прищеплює ці якості учням, значну увагу приділяє підвищенню своєї фахової майстерності.
-         Кубрак Віра Василівна – працює на посаді майстра в/н з 2003 року, творчий, компетентний та високопрофесійний фахівець, приймала участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання ПТНЗ з професії «Лицювальник - плиточник» в 2009 році і зайняла IV місце.
-         Чикида Оксана Іванівна – працює на посаді майстра в/н з 2002 року, кваліфікований спеціаліст, в роботі притаманний творчий пошук, уміло передає свої знання учням.
-         Шкурко Оксана Василівна – працює на посаді майстра в/н з 1997 року. Володіє сучасними формами і методами професійного навчання, використовує інноваційні технології професійної освіти, забезпечує високий рівень професійної підготовки.
-         Сементовська Яна Олександрівна -  працює на посаді майстра в/н з 2012 року. Має 5 розряд з професії штукатура, 5 розряд маляра, 4 розряд лицювальника-плиточника. Має сертифікати про успішне закінчення декількох тренінгів від компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)».
-         Клименко Андрій Михайлович – працює на посаді майстра в/н з 2012 року, з професій маляр штукатур та лицювальник плиточник. Раніше працював у ВАТ «Чернігів реставрація». Має 4 розряд лицювальник-плиточника. Проходить курси підвищення кваліфікації у центрі «Кнауф» ЧПЛЗТ.

Професія: монтажник гіпсокартонних конструкцій.
-         Давидов Артур Давидович – працював на посаді майстра в/н з 2009року. Працює на посаді зав. майстернею монтажників гіпсокартонних конструкцій з 2010 року. Підвищення кваліфікації протягом останніх 5ти років проходив в Херсонському ДНЗ, а також в навчально-практичному ДЗО центрі ПТО №2 м.Харкова з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій.
-         Спутай Сергій Миколайович працює на посаді майстра в/н з 2013року. Має повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання та фізика» в Чернігівському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Проходить курси підвищення кваліфікації у центрі «Кнауф» ЧПЛЗТ.
-         Долошко Євгеній Анатолійович – працює на посаді майстра в/н в навчально-практичному будівельному центрі «Кнауф» з 2012 року. Має повну вищу освіту. Пройшов курси підвищення кваліфікації з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» у ДНЗ «Вище професійне училище №2 м. Херсона».

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання залізничних професій
        Підготовку робітничих кадрів для залізниці наш навчальний заклад розпочав в вересні 1932 року коли отримав статус ФЗУ залізничного транспорту при депо станції Чернігів.
        За цей час підготовлено десятки тисяч робітників з таких професій: “Помічник машиніста паровоза, тепловоза, електровоза”, “ Слюсар з ремонту паровозів, тепловозів, електровозів, вагонів”, “Оглядач-ремонтник вагонів. Електрозварник ручного зварювання” ,”Поїздний вагонний майстер”, “Головний кондуктор”, “Провідник пасажирського вагона”, “Бригадир (звільнений) з поточного утримання і ремонту залізничної колії та штучних споруд”, “Монтер колії. Електрозварник ручного зварювання”, “Дорожній майстер”, “ Черговий по станції”, “Прийомоздавач вагонів”,“Ваговик-товарний касир”, “Прийомоздавач багажу”, “Білетний касир”. Їх навчали висококваліфіковані педагоги викладачі і майстри виробничого навчання, справжні професіонали і фанати своєї справи. А заодно вони готували собі заміну, навчали своїх молодих колег педагогічній майстерності. 
      Сьогодні до складу методичної комісії  викладачів і майстрів виробничого навчання залізничних професій входять:    
    Донченко Микола Георгійович - випускник ліцею (ПТУ-5) 1981  р., викладач спецдисциплін І категорії, працює в ліцеї з 1989р.
    Грищенко   Ніна Олександрівна  -  випускниця ЧПЛЗТ (ПТУ-18) 1971р., майстер  виробничого навчання вищого розряду груп “Черговий по залізничній станції“ «Складач поїздів. Провідник пасажирського вагона», працює в ліцеї з 1984 р.
        Дубина  Володимир Олексійович – майстер виробничого навчання вищого розряду по професії  “ Помічник машиніста тепловоза, електровоза.
Слюсар з ремонту рухомого складу” працює в ліцеї, з 1985 р.
     Заліська   Вікторія Юріївна - випускниця ліцею 2008  р., викладач спецдисциплін, спеціаліст, працює в ліцеї з 2008р.
    Ільїнський  Андрій Васильович – випускник ліцею ( ПТУ-5)1984 р., майстер виробничого навчання 9 розряду по професії “ Монтер колії.   Електрозварник ручного зварювання “ з 2011р. Нагороджений орденом “За честь та доблесть” в 2009р. і  медаллю “ Від вдячного Афганського народу “ в 1989р.
     Кисіль  Віктор Ніфонтович - майстер виробничого навчання вищого розряду 2 категорії по професії“ Помічник машиніста тепловоза, електровоза. Слюсар з ремонту рухомого складу”, працює в ліцеї з 1976р.,“Відмінник освіти України” .

     Коваленко Антон  Вікторович  - випускник ліцею 2011 р., майстер виробничого навчання  9 розряду  по професії “ Помічник машиніста тепловоза, електровоза. Слюсар з ремонту рухомого складу ”, працює в ліцеї з 2012р.  
        Кубрак  Олександр Васильович - майстер виробничого навчання вищого розряду 2 категорії по професії “Оглядач –ремонтник вагонів.  Провідник пасажирського вагона”, працює в ліцеї з 1987р.
     Левченко  Олександр Миколайович - майстер виробничого навчання 10  розряду груп “ Монтер колії. Електрозварник ручного зварювання”,  «Провідник пасажирського вагона  працює в ліцеї з 2008р.
     Мурашко     Микола Захарович - майстер виробничого навчання 11 розряду групп “Черговий по залізничній станції”, « Складач поїздів. Провідник пасажирського вагона», працює в ліцеї з 2004 р.
    Іллюшко Микола В’ячеславович - випускник ліцею 2014 р., майстер виробничого навчання  9 розряду  по професії “ Помічник машиніста тепловоза, електровоза. Слюсар з ремонту рухомого складу ”, працює в ліцеї з 2014р.  
     Петрушевець  Віктор Семенович - випускник ліцею (ПТУ-18) 1968 р., майстер виробничого навчання вищого розряду груп “ Монтер колії. Електрозварник  ручного зварювання”, «Провідник пасажирського вагона» працює в ліцеї з  1983р. “Відмінник освіти України”, нагороджений медаллю “За військову доблесть”.
    Пилипович     Денис Сергійович  - випускник ліцею 2007 р., майстер виробничого навчання 10 розряду по професії “ Помічник машиніста електровоза. Слюсар з ремонту рухомого складу”, працює в ліцеї з 2007р.
      Селюченко  Ольга Миколаївна - випускниця ліцею ( ПТУ-18 ) 1970 р., майстер виробничого навчання вищого розряду груп  «Черговий по залізничній станції», «Оглядач вагонів. Провідник пасажирського вагона», працює в ліцеї з  1981р.
                Випускники ліцею-залізничники перш за все завжди поповнювали ряди працівників підрозділів залізничного вузла ст.Чернігів, підприємств і станцій Південно-західної залізниці. Багато хто  з них, вирішуючи подальшу долю своїх дітей і онуків, обирають навчання в Чернігівському ліцеї залізничного транспорту, де дають міцні знання, привчають до дисципліни, готують до самостійного життя.

Викладачі і майстри виробничого навчання  професій
 «Кухар. Кондитер»

Холявко Ольга Іванівна  -  викладач спецдисциплін, спеціаліст, працює в  ліцеї з 2012р.
Корма Ольга Юріївна - майстер виробничого навчання 9 розряду, працює в ліцеї з 2012 р.
Примак Тамара Андріївна - завідуюча майстернею, майстер вищого розряду, працює в ліцеї з1998 р.
Сапон  Надія Костянтинівна -  майстер виробничого навчання вищого розряду 2 категорії, працює в ліцеї з 1999р.
Удовиченко    Світлана Іванівна  - майстер виробничого навчання 10 розряду, працює в ліцеї з 2008 р.
Широкан  Тетяна Олегівна -  майстер виробничого навчання вищого розряду, працює в   ліцеї з 1999р.
Всі майстри виробничого навчання приймали участь в обласних конкурсах, де займали неодноразово призові місця.
За 12 років існування професії «Кухар, кондитер» не один десяток випускників працюють у престижних закладах ресторанного господарства, як в місті Чернігові, так і за його межами.


        


Комментариев нет:

Отправить комментарий